Sint Bavo

Contact

Parochie Kern Commissie St. Bavokerk

Algemeen:

  • Contactnummer Parochiecentrum: 076-5961283
  • E-mail: pkcrijsbergen@parohciechristuskoninggemeentezundert.nl
  • Het parochiecentrum is op woensdagochtend geopend van 9.30 tot 11.00 uur. Er is dan ook telefonische bereikbaarheid.
  • Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de pastorie, aan de St. Bavostraat 7 4881 CG Rijsbergen, worden gedeponeerd.
    Graag in een gesloten enveloppe, met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Voorzitter:

Dhr. Chris Daamen

 

Secretaris:
Dhr. Paul van Geel                   
E-mail: pkcrijsbergen@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl

 

Lid:

Dhr. Jos Kennis
Mevr. Dimph Mouws
Mevr. Rian Tilborghs

 

 

Contactpersonen van de diverse werkgroepen:

 

 

Financiële administratie
Mevr.   Ineke Lochten tel.: 06-46738457 vicevoorzitter@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl
Kosters en acolieten
Mevr. Dimph Mouws Ria Herijgers
Tobi van der Sanden
tel.: 076-5963044
dimouws@gmailcom
tel.: 076-5963325
therygers@ziggo.nl
Begraafplaats
Dhr. Kees   de Bruijn tel.: 076-5961279 of 06-43142379 anniedebruijn61@ziggo.nl
Administratie begraafplaats
Dhr. Jos   Kennis tel.: 076-5962382
jckennis@kpnmail.nl
Gezinsvieringen en Eerste Heilige Communie
Mevr. Petra Witte tel.: 06-12358858
ehc.werkgroep.rijsbergen@gmail.com
Heilig Vormsel
Mevr. Rian   Tilborghs tel.: 076-5963735 vormselgroepgemeentezundert@gmail.com
Kerk schoonmaken
Mevr. Els   Rombouts tel.: 076-5961410
Kapel Rijserf
Mevr. Mientje Peeters tel.: 076-5961303
ac.peeters@hetnet.nl
Pastorietuin
Dhr. Sjaan Bastiaansen tel.: 076-5963910
sjaan.bastiaansen@hetnet.nl
Kerststallententoonstelling
Mevr. Riet Hereijgers tel.: 076-5962537
riethereijgers@planet.nl
Buiten- en binnenkerststal
Dhr. Harrie Aerts tel.: 076-5964268
hcaerts@kpnmail.com
Gemengd koor Voluntate
Mevr. Mientje Peeters tel.: 076-5961303
ac.peeters@hetnet.nl
Kinderkoor Bavonootjes
Dhr. Piet Koeken tel.: 06-53335142
koekenp@euronet.nl
Seniorenkoor “Altijd Blij”
Mevr. Anja Monden-Frijters tel.: 076-5963595
Bloemversiering in de kerk
Mevr. Mientje Peeters tel.: 076-5961303
ac.peeters@hetnet.nl
Lectoren en communie-uitreiking
Mevr. Mientje Peeters tel.: 076-5961303
ac.peeters@hetnet.nl
Avondwake
Mevr. Marlies Buiks tel.: 076-5963001
marlies.buiks@home.nl
Schelpen kruisjes
Mevr. Helma Mathijssen tel.: 076-5962194
helmamathijssen@home.nl