Geschiedenis Heilige Cornelius

De oorsprong van de naam Achtmaal is onzeker. Mogelijk is de naam afgeleid van Achte, dat rechtsgebied betekent, en maal, dat gerechtsplaats zou betekenen, maar ook andere naamsverklaringen zijn denkbaar. Achtmaal werd voor het eerst in schriftelijke documenten genoemd in 1295, als Achtmal. Pas in 1862 werd Achtmaal als parochie afgesplitst van die van Zundert. Achtmaal telde toen 134 huisgezinnen met in totaal 800 bewoners. Voor die tijd moesten de inwoners van Achtmaal in Zundert naar de kerk. De afstand was een bezwaar want zij hadden geen vervoersmiddelen zoals een auto of een fiets. maar in 1862 vonden zij dat Achtmaal een eigen kerk moest bouwen. Op 17 september 1862 werd Achtmaal een zelfstandige parochie en per 1 oktober werd Kapelaan de Bakker uit Zundert de eerste pastoor van Achtmaal, zonder kerk en zonder pastorie. In de schuur van Jan Tilborghs werd een noodkerkje ingezegend en op 10 oktober 1862 vond de eerste Heilige Mis plaats. De parochianen zamelen geld in zodat er een kerk gebouwd kon worden welke in 1863 gereedkwam.

De parochie ontving een reliek van de Heilige Cornelius, die de patroon en de beschermheilige van de parochie werd. Het beeld van de Heilige Cornelius was een geschenk van de toenmalige parochianen en was afkomstig uit Sprundel. Deze reliek garandeerde een toestroom van bedevaartgangers. In 1923 werd zelfs een broederschap ter ere van deze heilige opgericht, die op haar hoogtepunt een duizendtal leden telde, voor het merendeel uit de Belgisch-Nederlandse grensstreek afkomstig. In de jaren 70 van de 20e eeuw kwijnde deze broederschap weg. Omstreeks 1980 was het met de verering van Cornelius goeddeels gedaan.
Op 15 september 1863, aan de vooravond van de feestdag van Heilige Cornelius, werd de nieuwe kerk, naar ontwerp van architect P. Stoffers, ingezegend. De kerk werd gebouwd op een perceel mastbos, welke geschonken werd door een Antwerpse koopman, J. v/d Berg. Het was een vierhoekig gebouw. De uitgestrekte tuin kreeg de pastoor in bezit door ruil van eigen grond, waarop jarenlang de molen heeft gestaan. Onder pastoor Jos van Genk (1923-1944) werd in 1925 een praktisch nieuwe kerk gebouwd. Er kwam een nieuw priesterkoor, twee sacristieën, het dak en de toren werden vernieuwd en er werd een nieuwe kruisweg geconsacreerd. In 1930 werd een nieuwe pastorie gebouwd. In 1968 werd de kerk verbouwd en vergroot. Er werd aan beide zijden een beuk aan gebouwd zodat een kruiskerk ontstond. In 1997 is de binnenkant van de kerk opnieuw geschilderd. Onder leiding van pater Wagenaars werd een werkgroep geformeerd die trachtte de benodigde financiën (ongeveer Hfl 80.000,- op te halen. Besloten werd een loterij te houden met loten à Hfl 150,- met een flinke prijzenpot. Door de verkoop, sponsoring en giften was de totaalopbrengst maar liefst
Het 75-jarig bestaan van de parochie in 1937 werd op grootse wijze gevierd. Bij gebrek aan een harmonie, kwam de harmonie uit Schijf de festiviteiten opluisteren. Maar Achtmaal trok dit op zijn fatsoen en kort daarna had zij zelf een harmonie. In 1962 bestond de parochie 100 jaar. Omdat dit nog in de tijd van het rijke Roomse leven was, werd ‘s morgens gestart met een Heilige Mis met 3 heren. De bezoekers konden niet allemaal binnen. ’s Middags vond een groot defilé plaats van 18 verenigingen waaronder harmonie, gidsen, voetbalvereniging, en luchtbuksvereniging. De plechtigheden werden afgesloten met een plechtig lof waarna nog een receptie, toneel en een operette door de schooljeugd volgden. De dag werd afgesloten met groot vuurwerk. Al met al een prachtig feest waarbij de gehele Achtmaalse bevolking betrokken was. In 2012 is het honderdvijftig jarig bestaan gevierd. Ook toen werd in defilé door de kern gelopen met het Corneliusbeeld voorop en aansluitend alle verenigingen. Bisschop Liesen ging voor in de viering. De kerkbezoekers werden voor de pastorie getrakteerd op koffie met een broodje. ’s Middags was er een tentoonstelling in de kerk, met de parochieboeken, kazuifels en andere kerkelijke gebruiksvoorwerpen. Ook kon men de toren beklimmen.
Op de kruising Achtmaalseweg – Pastoor de Bakkerstraat stond oorspronkelijk een kruisbeeld dat verhuisd is omdat er gebouwd werd aan deze kruising. Het beeld is geschonken door familie Kustermans rond 1930. In die tijd verschenen vaker kruisbeelden langs de wegen. Het kruisbeeld staat vanaf 1993 aan de Achtmaalseweg, op “de Geest|”. In augustus 2020 is het kruisbeeld gerestaureerd en het beeld opgeknapt. Naast de kerk staat een Heilig Hartbeeld, dat herinnerde aan de viering van het 40-jarig priesterfeest van pastoor van Horsigh op 14 juni 1959. Dit beeld is later door pastoor Verdurmen (1963-1988) vervangen door een ander, groter, Heilig Hartbeeld. De toren is gerestaureerd in 2018