Contacten:

Parochie Kern Commissie H. Corneliuskerk

Algemeen:

  • Adres: Pastoor de Bakkerstraat 6, 4885 AM Achtmaal
  • Contactnummer Parochiecentrum: 076-5985218
  • Email: vanaert@home.nl
  • Het parochiecentrum is enkel op dinsdagochtend geopend van 9.30 tot 10.00 uur.
  • Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken voor alle kerkdiensten, aanmelden dopen, huwelijken, jubilea en communie thuisbezorging. Er is dan ook telefonische bereikbaarheid. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met Mevr. Van Aert-Boden, 076-5985570

 

Voorzitter:
Dhr. Edwin Dictus                                  06-10204348

Secretaris:
Mevr. Ria van Aert-Boden                      076-5985570
E-Mail: ria.vanaert@home.nl

Kasbeheerder:
Mevr. Diny Kools-van Kalmthout            076-5985601

Financiële- en ledenadministratie
Mevr. Diny Kools-van Kalmthout tel.: 076-5985601
Kosters
Dhr. Louis Frijters tel.: 076-5985546
Dhr. Toon Hereijgers tel.: 076-5985250
Begraafplaats
Dhr. H. de Ruytter tel.: 06-20965838
Koor
Mevr. J. Antonissen-Floren
Organisten
Dhr. Janus Vriends tel.: 0165-343035
Dhr. Pieter van Nes tel.: 076-5976419
Avondwake
Mevr. C. Gommers-Dekkers tel.: 076-5985831
Mevr. Ria van Aert-Boden tel.: 076-5985570
Mevr. Van Bedaf
Mevr. Oostvogels
Lectoren
Mevr. C. Gommers-Dekkers tel.: 076-5985831
Eerste Heilige Communie/ Vormsel
Werkgroep Basisschool de Wegwijzer tel.: 076-5987155
Kinderkoor basisschool de Wegwijzer
Dhr. F. Hereijgers tel.: 076-5985522
Redactie Parochieblad
Mevr. Ria van Aert-Boden tel.: 076-5985570
Bloemversiering
Mevr. C. van Bergen-Bruijns tel.: 076-5985367
Interieurverzorging kerk
Mevr. L. Poppelaars-van Dijck tel.: 076-5985289
Onderhoud kerkhof en pastorietuin
Dhr. Jos Daems tel.: 076-5985507
Dhr. Frans Dictus tel.: 076-5985660
Gerarduskalender
Dhr. L. de Koning-Jorissen tel.: 076-5962544
Zonnebloem
Mevr. J. van Bedaf-Goud tel.: 076-8500334
Communie thuisbrengen
Mevr. Ria van Aert-Boden tel.: 076-5985570