Contact

Bestuur parochie Christus Koning in de gemeente Zundert

Voorzitter: Pastoor Hans van Geel jehm.vangeel@home.nl  
Vice-voorzitter: Ineke Lochten vicevoorzitter@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl  
Secretaris: Piet v/d Heijkant secretariaat@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl  
Penningmeester: Theo Snepvangers penningmeester@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl  
Gebouwen: Chris Daamen gebouwen@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl  
Vrijwilligers: Annie van Sprundel-Boeren vrijwilligers@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl  
Communicatie: Erik Bastiaensen communicatie@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl  
Adviseur pastorale team: Wim van Reen wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl  

Pastoraal team parochie Christus Koning

Pastoor Hans van Geel
Pastoraal werker en teamleider Wim van Reen
Teamassistente Jeannette de Kort

Assistent-diaken Jan van Steenoven is door de pastoor gevraagd om als contactpastor te fungeren voor diaconie en caritas. Tevens ondersteunt Jan het pastoraal team in het voorgaan bij de weekendvieringen en speciale vieringen. Het pastoraal team en het bestuur zijn de diaken erkentelijk voor zijn bereidheid tot ondersteuning in de liturgie en de diaconie/caritas.

 Contactgegevens

Parochie Christus Koning
Molenstraat 9
4881 CP Zundert

Tel.:                076-5972292
E-mail:           info@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl

 Bereikbaarheidsdienst

In zeer dringende gevallen (melden overlijden, ernstig zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen
met de bereikbaarheidsdienst: 06-20515729